EVA 2 FACTORY

Mã sản phẩm : 166

Lượt xem: 511

Số lượng:

  EVA GROUP LIMITED (HONG KONG)

  Investor: Eva Group Limited (Hong Kong)

  Represented by: Eva Hai Phong Precision Industrial Co.,Ltd.

  Products: Precision molds, plastic

  Location: VSIP Hai Phong (Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone)

  Total area: 47.908m2

   Construction time: 2017 – 2018

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật