Trusted partner succesful cooperation

2 TRẠM THU PHÍ ETC TÂN ĐÊ- MỸ LỘC

Mã sản phẩm : 1496477542

Lượt xem: 735

Project: Nâng cấp cải tạo 2 trạm thu phí MTC lên hệ thống thu phí không dừng ETC – Tân Đệ - Mỹ Lộc

Số lượng:

  Project:  Nâng cấp cải tạo 2 trạm thu phí MTC lên hệ thống thu phí không dừng ETC – Tân Đệ - Mỹ Lộc
  Investor: Tri Nam TDI.,JSC 
  Location: 
  Trạm thu phí Mỹ Lộc, QL21, Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định 
  Trạm thu phí Tân Đệ, Trần Anh Tông, Tân Đệ, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình
  Year: 9 ~12 / 2016
  - Cung cấp và lắp đặt toàn bộ thiết bị, giải pháp phần mền cho trạm thu phí 
  - Supply and installation all equipment, hardware and software for projetc
  - Cung cấp và lắp đặt 
  -Supply and installation